Veehouders worden verplicht grootschalige sterfte van dieren te melden

07-09-2019 JOURE – Veehouders worden verplicht grootschalige sterfte van dieren als gevolg van bijvoorbeeld stalbranden of hittestress te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er kan dan onderzoek plaatsvinden naar wat er is gebeurd. Dat stelt ons allen in staat de oorzaken beter in beeld te hebben en van elk incident te leren, zodat dergelijke incidenten in de toekomst steeds minder voorkomen. Dat schrijft minister Schouten van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Alle varkens- en kalverhouderijen die aangesloten zijn bij een kwaliteitssysteem (en dat zijn vrijwel alle bedrijven) hebben de afgelopen 2 jaar een elektrakeuring gehad. Indien er gebreken werden geconstateerd zijn deze verholpen en vond er een herkeuring plaats. De pluimveehouderijen zijn ook vrijwel gereed. Hier zullen alle bedrijven voor 1 januari 2020 gekeurd zijn.

Dit jaar hebben helaas weer meerdere stalbranden plaatsgevonden met veel dierlijke slachtoffers. Het leed na iedere stalbrand is enorm. Voor de dieren, de veehouder en diens familie, hulpverleners en omwonenden. Daarom heeft Schouten deze week de partners van het Actieplan Brandveilige Veestallen bijeengeroepen en hen de vraag voorgelegd op welke manier zij, in aanvulling op de acties die al genomen worden, het aantal stalbranden en het aantal dierlijke slachtoffers nog verder terug kunnen gaan brengen. Ook gaat de minister de komende tijd in gesprek met andere stakeholders, waaronder ngo’s, die hierover ideeën hebben. Schouten hoopt hiermee nog meer handvatten in handen te krijgen om het aantal dierlijke slachtoffers als gevolg van stalbranden te verlagen.