Veehouders onderschatten de voederwaarde van vers gras

21-02-2020 JOURE – Het voeren van vers gras via zomerstal voedering biedt kansen om het aandeel gras in het rantsoen te verhogen en de voederwaarde optimaal te benutten. Vers gras heeft een hoge voederwaarde en de suikers en eiwitten komen langzaam vrij omdat het gras beschermt wordt door een waslaagje. Het is belangrijk dat deze waslaag bij het maaien en oprapen van het verse gras zo min mogelijk beschadigd raakt. Anders komen de suikers te snel beschikbaar.

Veel veevoeders kiezen er voor om koeien bij weidegang in de zomer bij te voeren met kuilgras. Het is aantrekkelijker om vers gras te voeren. Kuilgras bevat gemiddeld 100 gram suiker en circa 10% minder eiwit dan vers gras. Daarnaast is de verteringscoëfficiënt van de organische stof lager waardoor de totale droge stofopname minder hoog is.

Veehouders die volop vers gras voeren kunnen vaak ook meer op krachtvoer besparen. De voederwaarde van vers gras is vergelijkbaar met die van krachtvoer. En elke kilo krachtvoer verdringt vers gras. Door minder krachtvoer te verstrekken, worden de veevoerkosten lager. Het verse gras dat extra gevoerd wordt hoeft bovendien niet te worden ingekuild en ook dat betekent een besparing op kosten.