Veehouders na overtredingen niet verbeterd in gedrag

06-08-2019 JOURE – De NVWA heeft geen aanzienlijke verbeteringen aangetroffen bij ondernemers die eerder aangemerkt stonden als risico bedrijven. Uit meer dan de helft van de gevallen blijkt dat er geen enkele verbetering heeft plaatsgevonden.

Landelijke gezien gaat het om een 300-tal bedrijven. In Friesland betreft het een kleine 20 bedrijven. Het gaat hierbij om vermagerde dieren die geen genoeg water krijgen of bijvoorbeeld geen stallen met schaduw of ligplaats kennen.

Conclusie van het onderzoek is dat de bedrijven teveel tijd krijgen om hun gedrag en of hun bedrijfsvoering aan te passen. Dier & Recht wil nu een houdverbod eerder mogelijk maken door de politiek de problematiek te onderkennen en maatregelen te nemen.