Veehouders moeten koeien afvoeren vanwege fosfaatrechten


23-01-2018 JOURE – Tweederde van de 1.379 deelnemers aan de Boerenbusiness Poll moet vee afvoeren, omdat ze meer koeien hebben daar het aantal waarvoor ze fosfaatrechten toegekend hebben gekregen. Van de respondenten die vee moet afvoeren moet 41% minder dan 10 melkkoeien afvoeren, 24% moet de veestapel met 10 tot 20 melkkoeien verminderen, 19% kan volstaan met het afvoeren van wat jongvee en 16% moet terug met meer dan 20 melkkoeien.