Vattenfall ziet kansen voor zonneparken gecombineerd met akkerbouw

15-09-2019 JOURE – Energiemaatschappij Vattenfall wil mogelijkheden onderzoeken om akkerbouw en het opwekken van zonne-energie te combineren. Het bedrijf wil onderzoeken of het mogelijk is om agrarische grond dubbel te gebruiken en is op zoek naar een samenwerking met kennisinstellingen om dit te testen in de praktijk.

Vattenfall ziet mogelijkheden om landbouwgrond en zonnepanelen te combineren. “We horen regelmatig van agrariërs, politici en natuurorganisaties dat zij het zonde vinden om landbouwgrond in te zetten voor zonneparken. Door te onderzoeken of we zonneparken ook kunnen combineren met landbouw, willen we de acceptatie van onze zonneparken in de omgeving vergroten”, stelt Margit Deimel, directeur Grootschalig Zon bij Vattenfall.

De maatschappij die het Nederlandse Nuon heeft overgenomen lijkt daarmee tegen de wens van de regering in te gaan. Deze heeft namelijk net aangekondigd dat zonnepanelen niet wenselijk is op agrarische gronden. Ook is het onduidelijk of de voedsel productie daarmee in de problemen komt. Onderzoek zal moeten uitmaken of de plannen concreet worden en uitvoerbaar zullen zijn.