Vaststellen erfgoedverordening 2018


06-06-2018 JOURE – De voormalige gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Boarnsterhim (Terherne) gingen allemaal anders om met gemeentelijke monumenten. Daarom gaan we nieuwe afspraken maken die gelden voor de gehele gemeente. Die afspraken gaan wij samen met eigenaren van een pand of object met monumentale waarde opstellen en vormen het nieuwe gemeentelijk monumentenbeleid.

Vaststellen erfgoedverordening 2018
De afspraken over de huidige gemeentelijke monumenten staan in de Erfgoedverordening 2017. Deze komt 1 juli 2018 te vervallen. Dat betekent dat eigenaren van een gemeentelijk monument niet meer gebruik kunnen maken van de regelingen die er bestaan. Daarom vragen wij de gemeenteraad om de erfgoedverordening te laten gelden tot uiterlijk 1 juli 2019. Zo blijven de regelingen bestaan tot er een nieuw gemeentelijk monumentenbeleid is opgesteld. De raad neemt op 27 juni 2018 hier een besluit over.

Beleidsarme kadernota
Vorige maand is bekend geworden dat de gemeente een structurele financiële tegenvaller heeft. Dat betekent dat er in 2018 alleen geld beschikbaar is voor plannen met de hoogste prioriteit. De gemeenteraad besluit in het najaar welke plannen dat zijn. Het is dus nog onzeker of er ook geld beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid. We verwachten hier in juli 2019 meer duidelijkheid over te hebben.