Valse biljetten in omloop

22-10-2019 JOURE – Bij de politie zijn meerdere aangiftes gedaan over het betalen met een vals € 10,- biljet. Heeft u meer informatie of is u dit ook overkomen? Dan hoort de politie dat graag. U kunt hen bereiken via 0900-8844 of voor het anoniem melden via 0800-7000. Uiteraard bent u ook welkom aan het politiebureau. Graag onder vermelding van zaaknummer 2019278807 / 2019279993