Unieke samenwerking en maatwerk bij geldproblemen helpt

08-07-2020 JOURE – Geldproblemen, schulden, de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Helaas komt dit steeds vaker voor. In De Fryske Marren slaan de gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisaties daarom de handen ineen. Deze unieke samenwerking richt zich op het voorkomen en signaleren van betalingsproblemen bij huurders. Om vervolgens samen met de huurder de problemen op te lossen. De Fryske Marren is hiermee de eerste gemeente in Fryslân en loopt hiermee vooruit op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Deze wet verplicht gemeenten om vanaf 2021 samen te werken met woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.

Iedereen moet mee kunnen doen
Vanuit armoedebeleid ziet de gemeente De Fryske Marren de toename van mensen met geldproblemen. Wethouder Luciënne Boelsma: ‘Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je moeite hebt om rond te komen of in de schulden belandt. Dit kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door het verlies van je baan, een scheiding of ziekte. Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het hebben van schulden brengt niet alleen veel stress en onzekerheid met zich mee. Het heeft ook grote invloed op het welzijn van onze inwoners. Wij zijn daarom erg blij dat we samenwerken met onze woningcorporaties en huurdersorganisaties om te voorkomen dat inwoners in de schulden raken. En trots dat we hiermee de eerste gemeente in Fryslân zijn.’

Voorkomen is beter dan genezen
Woningcorporaties zijn er voor mensen met een smalle beurs. Voor Accolade, Lyaemer Wonen en de huurdersorganisaties is betaalbaarheid daarom een belangrijk thema. Dit was al zo. Maar in deze tijd van corona en met een economische recessie in het verschiet, misschien wel nog meer. ‘Als we hierin samenwerken, kunnen we de huurder veel beter helpen. Daar zijn we van overtuigd. Die afspraken liggen er nu en zijn we erg blij mee’, vertelt directeur-bestuurder Aart Rekers van woningcorporatie Lyaemer Wonen. ‘Wij weten vanuit de praktijk dat voorkomen beter is dan genezen’, vult Rein Swart van Accolade hem aan. ‘Eerder lag de focus vooral op het oplossen van situaties en deden we dat ieder voor zich. Nu slaan we de handen ineen om juist betalingsproblemen snel de kop in te drukken. En nog beter… te voorkomen. Iedere situatie is anders, merken we. Daarom vraagt dit soms wel om maatwerk. Samen kijken we wat nodig is om iemand te helpen. Dat we hierin nu nauw de samenwerking zoeken, klinkt misschien logisch, maar in het Friese is dit echt wel uniek’.

Wat houden de afspraken in?
De gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisaties legden de afspraken vast in een uitvoeringsplan. De organisaties willen samen zoveel mogelijk betalingsrisico’s bij huurders voorkomen en verlagen. Het in een vroeg stadium signaleren van problemen is een belangrijk onderdeel van de afspraken. Dit willen we doen door betalingsachterstanden van de woningcorporaties, gemeente, nutsbedrijven en zorgverzekeraars aan elkaar te koppelen. De gemeente zoekt vervolgens actief contact met de huurders die meerdere achterstanden blijken te hebben. Bij het zoeken naar oplossingen functioneert de gemeente als regisseur. Waarbij men samen kijkt hoe individueel maatwerk kan helpen in een situatie.

Voor oplossingen benutten de betrokken organisaties elkaars mogelijkheden. Bijvoorbeeld de huur op een andere datum incasseren, onder voorwaarden de huur tijdelijk verlagen of verhuizen naar een andere woning. Daarnaast is budgetcoaching een mogelijkheid. En er is via de bijzondere bijstand en het gemeentelijke armoedebeleid ruimte om in individuele gevallen samen met de inwoner tot goede (duurzame) oplossingen te komen.