Ulbe Zwaga stelt zich beschikbaar voor ‘Oeral thûs’


18-02-2018 JOURE – Het gonst van de geruchten in Joure nu Ulbe Zwaga zich beschikbaar heeft gesteld als schipper van de ‘Oeral thûs’. In een telefonische toelichting geeft de schipper aan het schip van binnen naar buiten toe te kennen. ‘It skip sit yn myn hert’ aldus Ulbe.

Vorig jaar werd de schipper nog bijna kampioen in de B klasse bij de IFKS. ‘Ik ha elkenien sjen litte dat ik wol silje kin’. Tot nu toe heeft de schipper nog geen reactie mogen ontvangen van het bestuur van de ‘Oeral thûs’. Volgens Ulbe ook wel begrijpelijk gezien de gebeurtenissen van afgelopen weken.

Ondertussen blijven de reacties via zijn mobiel, Facebook en email onophoudelijk doorgaan. Het is duidelijk dat het onderwerp leeft in Joure en omstreken. Over een mogelijk opvolger voor de ‘Waaksdom’ is ook nagedacht. Rienk (Ulbe’s zoon) zou een prima kandidaat zijn om als kapitein het schip te leiden. Meer nieuws volgt.