Uitstoot broeikasgassen 9% lager in tweede kwartaal 2022

15-09-2022 JOURE – In het tweede kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 9% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat komt vooral door minder aardgasverbruik in de industrie, landbouw en de gebouwde omgeving. Een ontwikkeling die ook al zichtbaar was in het eerste kwartaal van 2022. Dit melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Mede door de hoge aardgasprijzen en het relatief zachte en zonnige voorjaar werd er minder aardgas verbruikt door vrijwel de gehele economie en maatschappij. Dat leidde in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving tot een forse vermindering van de broeikasgassenuitstoot. Het aardgasverbruik maakt in deze sectoren een relatief groot aandeel uit van het energieverbruik en het is moeilijk om op korte termijn andere energiedragers voor hun bedrijfsprocessen in te zetten.

De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 6,4% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021, terwijl het bruto binnenlands product  in diezelfde periode met 5,3% groeide. De CO2-uitstoot door de Nederlandse landbouw was in het tweede kwartaal 19,5% lager, terwijl de toegevoegde waarde van producenten in deze sector slechts met 3% afnam in vergelijking tot het tweede kwartaal van 2021.