Uitspraak rechtbank over vergunning azc Balk


04-01-2018 JOURE/BALK – De rechtbank Noord Nederland heeft een uitspraak gedaan over het beroep dat de familie De Winter heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor het azc in Balk. De rechter is van mening dat bij de verlening van de vergunning niet de juiste procedure is gevolgd. De rechter heeft ook uitgesproken dat de komst van het azc de bedrijfsvoering van De Winter niet schaadt.
Onjuiste procedure gevolgd
Bij de verlening van de omgevingsvergunning is de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure (die 8 weken duurt) gevolgd. Dit is de reguliere gang van zaken bij een omgevingsvergunning. Bij de behandeling van het bezwaarschrift en door de voorzieningenrechter is deze gevolgde procedure goedgekeurd. De rechter is nu van mening dat, op basis van recente jurisprudentie (mei 2017), de gemeente in het geval van het azc Balk toch de uitgebreide procedure (26 weken) had moeten volgen. Het verschil tussen beide procedures is onder meer dat de gemeenteraad dan eerst een verklaring van geen bedenking moet afgeven. Het college is van mening dat op het moment van de start van de vergunningverlening (april 2016) de juiste procedure is gestart.

Opties voor vervolg
Voor het vervolg zijn twee opties. We kunnen in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank, of we kunnen alsnog de uitgebreide voorbereidingsprocedure starten. Het college zal op korte termijn bepalen welke vervolgstappen zij zal zetten.