Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2020

27-12-2019 JOURE – Graag nodigt de gemeente u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van onze gemeente, op dinsdagavond 7 januari 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure. Vanaf 19.30 uur zijn inwoners, ondernemers, plaatselijke belangen, besturen en andere belangstellenden van harte welkom.

Om ongeveer 20.00 uur houdt burgemeester Fred Veenstra zijn nieuwjaarstoespraak. Tijd om even terug te blikken maar vooral ook vooruit te kijken. Ook vindt de uitreiking plaats van de Kultuerpriis De Fryske Marren.

Daarnaast is er gelegenheid voor het uitwisselen van nieuwjaarswensen en ontmoeting, onder het genot van een hapje, drankje en muziek. Eindtijd van de bijeenkomst is 21.30 uur. De gemeente zien u graag op 7 januari in ons gemeentehuis.

Raad en college van gemeente De Fryske Marren.


Utnûging nijjiersgearkomste 2020

Graach nûgje wy jo út foar de nijjiersgearkomste fan ús gemeente, op tiisdeitejûn 7 jannewaris 2020 yn de riedseal fan it gemeentehûs, Herema State 1 op ‘e Jouwer. Fan 19.30 oere ôf binne ynwenners, ûndernimmers,  pleatslike belangen, bestjoeren en oare belangstellenden fan herte wolkom.

Om likernôch 20.00 oere sil boargemaster Fred Veenstra syn nijjierstaspraak hâlde. Tiid om efkes werom te sjen en foaral ek foarút fansels. Ek fynt de útrikking plak fan de Kultuerpriis De Fryske Marren.

Dêrneist is der gelegenheid foar it útwikseljen fan nijjierswinsken en moeting, ûnder it genot fan in hapke, drankje en muzyk. Eintiid fan de gearkomste is 21.30 oere. De gemeente sjoche jo graach op 7 jannewaris yn ús gemeentehûs.

Ried en kolleezje fan gemeente De Fryske Marren.