Uitnodiging informatieavond woonplan Boegen Oudemirdum

22-04-2022 OUDEMIRDUM – Namens gemeente De Fryske Marren, het bestuur Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en grondeigenaren nodigen zij u van harte uit voor een informatieavond over het woonplan Boegen in Oudemirdum.

Wanneer: donderdag 28 april 2022
Tijdstip: vanaf 19.30 uur is een inloop. Er is geen vast programma.
Wie: direct omwonenden/belanghebbenden van het woonplan Boegen
Waar: Multifunctioneel Centrum (MFC) ‘It Klif’, Hegewei 16 in Oudemirdum

Doel van deze avond
Het Plaatselijk Belang Oudemirdum heeft voor de inwoners van Oudemirdum, het initiatief genomen om een nieuw woonplan voor het dorp te realiseren. Op 6 december 2021 heeft gemeente De Fryske Marren een principe besluit genomen om mee te werken aan dit plan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voordat deze stap wordt gezet willen we u graag informeren over het tot stand gekomen woonplan, een beeld geven van de huidige plantekeningen, landschappelijke inpassingen en onderzoeken.

Vragen?
Stel uw vragen gerust aan de aanwezigen: gemeente De Fryske Marren, CPO bestuur, de grondeigenaren, Plaatselijk Belang en enkele toekomstige bewoners. Aanmelden voor de informatieavond is niet nodig.

Verhinderd op 28 april en toch geïnformeerd worden?
Neem dan contact op met één van de bestuursleden CPO of met de projectleider Alfred Hamstra van de team ruimtelijke ontwikkeling, via info@defryskemaren.nl. Graag tot ziens op  28 april!