Uitgekeerde faunaschade in 2018 met 5 miljoen euro gedaald

27-06-2019 JOURE – Provincies hebben vorig jaar 23 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 5 miljoen minder dan in 2017. De daling van faunaschade heeft meerdere oorzaken. Zo is het eigen risico bij schade door ganzen – de grootste veroorzakers van schade – in de provincie Friesland verhoogd. De tegemoetkoming die boeren ontvangen, valt hierdoor lager uit. Daarnaast waren het koude voorjaar en de droge zomer waarschijnlijk van invloed. Hierdoor was er minder gras beschikbaar voor ganzen.

Het zijn vooral boeren die faunaschade oplopen aan hun gewassen. Bij faunaschade kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de provincie. Dit wordt namens de provincies afgehandeld door BIJ12.

Uitgekeerde schade
In een infographic op de site van BIJ12 wordt het totaal van de tegemoetkomingen in schade getoond dat door BIJ12 in 2018 is uitgekeerd. Dit betreft alleen de gevallen waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd. Ook is er verschil tussen getaxeerde schade en de uitgekeerde schade. Getaxeerde schade is de daadwerkelijke schade die gemeten is door de taxateur. Uitgekeerde schade betreft het bedrag dat de grondgebruiker ontvangt. Dit is meestal lager dan de getaxeerde waarde, omdat boeren vaak een eigen risico hebben. Ook wordt niet alle schade vergoed.

Top schadeveroorzakende dieren
De grauwe gans staat is met een aangerichte schade van 10,3 miljoen euro de belangrijkste veroorzaker van schade, gevolgd door de brandgans met 5,6 miljoen schade, de kolgans met 3 miljoen en de rotgans met 1,1 miljoen euro. Op plaats 7 staat het eerste zoogdier, het wilde zwijn met een schadebedrag van 342.000 euro. In Friesland is in 2018 voor in totaal 7,9 miljoen euro aan faunaschade uitgekeerd, in Noord-Holland 6,4 miljoen en in Gelderland 2,8 miljoen euro.