Uitgaven gemeenten brandweer gedaald


30-01-2017 JOURE – De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald, een daling van ongeveer 6 procent. De uitgaven namen tussen 2010 en 2015 af nadat ze in de vijf jaar daarvoor sterk waren gestegen. Aan de brandweer in Nederland werd door de gemeenten in 2015 ruim 1 miljard euro uitgegeven. Dat komt neer op 63 euro per inwoner. Dat meldt CBS op basis van de definitieve cijfers over 2015. 

De brandweer in Nederland wordt georganiseerd vanuit 25 zogenoemde veiligheidsregio’s. Deze regio’s worden deels bekostigd door het Rijk, maar de belangrijkste geldstroom komt van de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio. De uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding in dit bericht zijn een optelsom van de individuele gemeenten in een veiligheidsregio.

In 2005 besteedden de gemeentes in de veiligheidsregio’s samen 725 miljoen euro aan de brandweer. Tot 2010 namen de uitgaven toe met 400 miljoen euro, daarna daalden ze met 68 miljoen euro naar 1,057 miljard euro in 2015. Een stijging van bijna 50 procent met tien jaar eerder. 
Berekend per inwoner groeiden de uitgaven van de gemeenten aan de brandweer van 44 euro in 2005 naar 68 euro per inwoner in 2010, om daarna weer licht te dalen tot 63 euro in 2015. Dat is 43 procent meer dan tien jaar eerder.