Uitdagend jaar voor de agrarische vastgoedmarkt

17-04-2019 JOURE – Het rendement in de glastuinbouw, varkenshouderij en melkveehouderij staat onder druk en dat heeft impact op het aantal transacties. De grondmarktprijs bleef op peil. Akkerbouwgrond steeg in prijs in 2018 waar de prijs van grasland juist daalde. De gemiddelde prijs per woning steeg van EUR 433.000 in 2017 naar EUR 470.000 in 2018.

Dit blijkt uit het jaarrapport 2018 ‘Vastgoedmarkt in beeld’ van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM met daarin een onderbouwd en cijfermatig overzicht van -onder andere- agrarisch & landelijk vastgoed.

In de melkveehouderij worden grond, vastgoed en fosfaatrechten vaak separaat verkocht
De droogte in 2018 had een negatieve impact op de melkveehouderij. De marges stonden onder druk door hoge voerkosten en een lagere melkprijs. De invoering van de fosfaatrechten zorgde op de agrarische markt voor een spannend begin van 2018 met een prijsstijging van fosfaatrechten in het voorjaar. Het aantal transacties van complete melkveebedrijven daalde. Bij melkveebedrijven worden vaak grond, vastgoed en fosfaatrechten separaat verkocht. “Dit werd veroorzaakt door de hoge investeringen in fosfaatrechten. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven”, aldus Klijsen. De transactieprijs van een gemiddeld melkveebedrijf steeg in 2018 omdat er een paar grote moderne melkveebedrijven zijn verkocht.

Moeizaam jaar voor de varkenshouderij
Zeugenhouders hadden te maken met een moeizaam jaar door lage biggenprijzen. Voor vleesvarkensbedrijven betekende deze lage biggenprijs juist dat zij, ondanks lage vleesprijzen en hogere voerkosten, uiteindelijk weinig in hebben hoeven te teren op hun marges. Het aantal transacties bleef nagenoeg gelijk. Echter de prijs van een gemiddelde varkenshouderij daalde met 10%. De sector wordt gesaneerd en verder verduurzaamd. Varkenshouders zullen moeten gaan kiezen: stoppen, consolideren of doorgaan. “Dit is geen eenvoudige opgave, maar het zal de sector sterker maken voor de toekomst”, zegt Ard Klijsen. Het Rijk en de Provincies hebben hiertoe beleid geformuleerd.

Landbouwgrond blijft op peil
De prijs voor agrarische grond bleef op peil – met een gemiddelde prijs van EUR 59.200 per hectare – maar verschillen regionaal flink. Akkerbouwgrond steeg in 2018 naar gemiddeld EUR 66.600 per hectare. De vraag kwam uit de sector zelf, maar ook vanuit de overheid en beleggers. De prijs van grasland daalde naar EUR 54.800 per hectare in 2018, omdat melkveehouders investeerden in fosfaatrechten.

Forse prijsstijging voor landelijk wonen
Het aantal transacties van landelijke woningen daalde in 2018. Dit komt met name door minder transacties in de wat lagere prijscategorieën, terwijl in het hogere segment het aantal transacties toenam. Het aantal in aanbod staande landelijke woningen is in 2018 afgenomen. De markt voor landelijk wonen blijft krap. De gemiddelde prijs per woning steeg van EUR 433.000 in 2017 naar EUR 470.000 in 2018. “Landelijke woningen zijner in verschillende soorten en maten”, aldus Klijsen. De verkooptijd voor unieke woningen in het landelijk gebied (bijvoorbeeld landhuizen met veel grond) zijn over het algemeen wat hoger.”