Uitbreiding subsidieregeling Internationaal Ondernemen

06-02-2019 JOURE – De subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 wordt uitgebreid. Friese ondernemers kunnen een subsidie ontvangen van maximaal een derde van de kosten voor het realiseren van export gerelateerde activiteiten.

Door uitbreiding van deze regeling kunnen Friese bedrijven een exportmedewerker in dienst nemen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Uit de CBS cijfers blijkt dat onze export sneller groeit dan gemiddeld. Als deze lijn wordt vasthouden, groeit de Friese export in 2020 tot 8,5%. Er is dan nog een groei van 1.5% nodig om de gewenste 10% te halen. In gesprekken met het bedrijfsleven zijn we gekomen tot een aantal aanvullende maatregelen. Met het mogelijk maken van het aannemen van een exportmedewerker wordt de plek voor export in ons bedrijfsleven bestendigd.”

Het in dienst nemen van een exportmedewerker is een belangrijke stap om goede aansluiting te vinden bij internationale markten. Deze regeling heeft geen financiële gevolgen, het betreft een uitbreiding van de regeling waarvoor al budget beschikbaar is gesteld.

Project Talent Bridge
De Oranjewoud Export Academy krijgt een eenmalige bijdrage van € 150.000 om jong exporttalent aan te trekken. Het project moet ervoor zorgen dat er voldoende aanbod van talent op de exportmarkt komt. Daarmee sluit dit project aan op de uitbreiding van de subsidieregeling voor het aannemen van exportmedewerkers.

Stijging Friese export
Uitbreiding subsidieregeling Internationaal OndernemenHet doel van deze maatregelen is om het percentage ondernemingen in Fryslân dat internationaal onderneemt, te laten groeien van 7,1% (2012) naar 10,2% in 2020. Inmiddels blijkt uit recente CBS-gegevens dat het aandeel exporterende ondernemingen in Fryslân is gegroeid naar 8,3% in 2017. Daarmee is Fryslân op de Nederlandse exportranglijst Utrecht voorbij gestreefd en is de afgelopen jaren een goede inhaalslag ingezet met o.a. de subsidieregelingen Internationaal Ondernemen, Handelsmissies/beurzen en Marktontwikkeling en Marktverkenning als instrumenten.