Uitbreiding subsidieregeling IMF

11-12-2019 JOURE – De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Daarmee komt de bestaande dorpshuizenregeling te vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling ‘ontmoetingsplekken’. Hiervoor wordt een extra categorie tot € 75.000,- aan het IMF toegevoegd.

Friese initiatiefnemers kunnen met de nieuwe gecombineerde regeling subsidie aanvragen voor ontmoetingsplekken in het algemeen. Naast dorpshuizen zorgen namelijk ook andere gebouwen in een wijk of dorp voor een plek waar bewoners elkaar ontmoeten. Door beide regelingen te combineren wordt het aanvragen van subsidie een stuk gemakkelijker.

Gedeputeerde Kramer: “It Iepen Mienskipsfûns en de hjoeddeistige doarpshûzeregeling hawwe beide bydroegen oan it ferbetterjen fan de leefberens yn Fryslân. De mienskip hat goede ideeën en wit ús te finen. By de kombinearre regeling kinne oanfregers foar in subsydzje foar moetingsplakken ien oanfraach yntsjinje. Dêrmei wurde inisjatyfnimmers it bêste betsjinne.”

Drie subsidierondes in 2020
Er worden in 2020 drie subsidierondes opengesteld. De eerste ronde is van maandag 13 januari t/m donderdag 6 februari (17.00 uur). Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Initiatiefnemers kunnen voor hulp bij een aanvraag zowel bij Streekwurk als Doarpswurk terecht.

Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf of www.doarpswurk.frl.