Twijfel over juridische houdbaarheid van afstandsgrens in Stikstofwet

07-02-2022 JOURE – Experts betwijfelen of de afstandsgrens van 25 kilometer die sinds vorig jaar in de Wet op Natuurbescherming is opgenomen juridisch stand zal houden als de rechter zich over concrete zaken uit moet spreken. Ook binnen het RIVM en bij ambtenaren bestaan daar zorgen over.

Bij de depositieberekeningen die via het programma Aerius Calculator worden gemaakt, wordt sinds de herziening die op 13 januari in het rekenmodel is doorgevoerd de stikstofdepositie verder dan 25 kilometer van de emissiebron automatisch op 0 gezet. Dat is met name gedaan om de vastgelopen vergunningverlening voor bouw- en infraprojecten weer op gang te brengen.

Deskundigen voorzien dat de rechter dit mogelijk niet zal accepteren bij grote projecten. Daarvan is bekend dat het  grootste deel van de stikstikstofemissie in de vorm van stikstofdioxiden zich over grote afstand verspreid en veel verder dan 25 kilometer neerslaat. Dat betekent dat kwetsbare natuur daardoor mogelijk verslechtert, hetgeen in strijd is met Europese regels.