Tweede voorstel BIZ zorgt voor ‘beloftebreuk’


05-02-2018 JOURE – De eerste ronde bleek een fiasco te zijn voor WIH met het voorgestelde BIZ concept. Ondernemers waren te laat met inleveren of hebben helemaal niet gestemd in de kwestie. Dat was de conclusie die te proeven was tijdens de commissievergadering van gisteravond. In een begeleidende brief van de WIH werd als reden van het mislukken onder andere de drukke post periode aangehaald tijdens de feestdagen.

Het BIZ concept verplicht ondernemers om naar rato gelden in te leggen voor een betere en levendiger centrum. Vaak worden deze gelden middels de WOZ belastingen van de gemeente verhaald. ChristenUnie, PVDA en de NCPN gaven aan niet voor een 2e stemming te zijn aangezien de 1e immers als was mislukt.

D66 gaf aan dat er wel degelijk een draagvlak zou bestaan bij de ondernemers. Daarbij vergeten zij voor het gemak voorbij aan de bijzonder nauwe meerderheid die er bestaat onder de winkeliers. Volgens Dhr. Roelvink zou de lokale politiek een stimulerende rol moeten vervullen ten aanzien van ondernemers. Wat de heer Roelevink niet doet is kijken of er wel financiële draadkracht bestaat onder deze ondernemers die nu mogelijk verplicht worden gelden te betalen waar zij niet over beschikken.

Met het voorstel trekken Groenlinks, CDA, VVD en de FNP haar eerdere belofte in om geen 2e maal te stemmen over een mogelijke BIZ regeling. Het stuk komt nu dus wel degelijk een 2e maal ter goedkeuring te liggen voor de raad.