Tweede ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegd

17-02-2022 JOURE – De gemeenteraad heeft op woensdag 2 februari besloten om het tweede ontwerp van de Omgevingsvisie De Fryske Marren ter inzage te leggen. Het tweede ontwerp van de Omgevingsvisie ligt met ingang van 18 februari tot 29 april 2022, gedurende een periode van 10 weken, ter inzage.

Digitale omgevingsvisie
Opvallend is dat het tweede ontwerp van de Omgevingsvisie De Fryske Marren een digitaal stuk is. Dankzij de digitale versie kunnen achterliggende beleidsstukken, websites, video’s en de interactieve kaart beter in de visie geïntegreerd worden. Ook de definitieve omgevingsvisie verschijnt in digitale vorm.

Hoe werkt de digitale Omgevingsvisie?
Op de projectpagina staat een link naar de digitale 2e ontwerp omgevingsvisie. Ook vindt u hier een instructievideo over hoe de digitale Omgevingsvisie werkt.

Reageren op het tweede ontwerp?
Op de projectpagina vindt u een link waarmee u bij de digitale tweede ontwerp omgevingsvisie komt. Ook staan hier de teksten in analoge vorm bij de te downloaden stukken. U kunt tot 29 april reageren op het tweede ontwerp. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@defryskemarren.nl o.v.v. zienswijze tweede ontwerp Omgevingsvisie ter attentie van Fiona Carpentier. Of via de post: Postbus 101, 8500 AC Joure o.v.v. zienswijze tweede ontwerp Omgevingsvisie t.a.v. Fiona Carpentier. U kunt ook mondeling reageren op het tweede ontwerp. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Alle binnengekomen reacties worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in de definitieve visie, die naar verwachting later in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld wordt. 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer: 14 05 14.