Tweede Kamer stemt in met tijdelijke verhoging fosfaatrechten

02-06-2019 JOURE – Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op woensdag 29 mei ingestemd met het voorstel van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een tijdelijke verhoging van het afromingspercentage van 10% naar 20% bij de handel in fosfaatrechten in de melkveehouderij. Met de aanpassing wil Schouten zorgen dat de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug wordt gebracht tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. Als 20% afroming te weinig oplevert zal het percentage in het najaar van 2019 verder verhoogd worden. Als het aantal rechten onder het plafond is, kan de afroming in 2020 weer terug naar 10%.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel dienden de VVD en het CDA een amendement in regelt dat uiterlijk 2 weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten onder het fosfaat productie plafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kilogram ligt het afromingspercentage weer wordt verlaagd. Dat amendement kreeg steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Amendement over snel terugdraaien van verhoging
VVD en CDA willen dat de tijdelijkheid van het wetsvoorstel wordt geborgd. De stand van zaken ten aanzien van het aantal fosfaatrechten wordt door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) nauwkeurig bijgehouden. Wanneer fosfaatrechten worden overgedragen, wordt binnen 8 weken na de betaling van de leges de zaak beoordeeld en ontvangen beide partijen een nieuw overzicht van hun fosfaatrechten. Dit betekent dat RVO.nl op dat moment ook weet of het plafond is bereikt. Vanaf dat moment moet uiterlijk binnen 2 weken bij koninklijk besluit het afromingspercentage moet worden verlaagd.

Motie over disbalans in excretieforfaits
VVD en CDA dienden ook een motie in waarbij ze Schouten vragen een wijziging van de fosfaatexcretiecijfers door te voeren waar rekening gehouden wordt met efficiënter produceren. Zij stellen vast dat er momenteel een disbalans bestaat in de cijfers bestaat van de excretieforfaits van het fosfaat- en stikstofplafond. De motie werd aangenomen.

Motie over aanpassing van norm met oog op ongewenste intensivering
Ook D66 en ChristenUnie zien onvolkomenheden in de forfaitaire normen en vragen Schouten via een motie om die op korte termijn te repareren. Ze stellen vast dat forfaitaire normen voor de fosfaatproductie per koe zijn gerelateerd zijn aan de melkproductie per koe, waarbij er een groeiende groep is die met de melkproductie per koe tot boven dit plafond uitkomen. Ook aan de onderkant van de tabel zijn er volgens hen onevenwichtigheden met betrekking tot dubbeldoelkoeien en zeldzame melkveerassen. Volgens de indieners van de motie leidt dat tot een ongewenst hogere fosfaatproductie en intensivering van de melkveehouderij. De Tweede Kamer nam ook deze motie aan.