‘Tusken de Marren’ naam voor gemeentelijk katern


11-01-2018 JOURE – In de november-editie van dit katern riep de gemeente u op om met een passende naam te komen voor het gemeentelijk katern. De gemeente heeft hierop veel mooie reacties ontvangen, waarvoor zij u hartelijk danken! De gemeente kon natuurlijk maar één naam geven aan hun katern. Daarom hebben zij met een klein comité een keuze gemaakt uit alle inzendingen voor een naam die voor hun passend is.

De gemeente heeft gekozen voor de naam ‘Tusken de Marren’. De heren Jaap Temming (uit Joure) en Josha de Vries (uit Balk) droegen beide afzonderlijk deze naam aan. De naam Tusken de Marren heeft een duidelijke verwijzing naar het gebied waar onze gemeente actief is. De Vries gaf terecht aan dat de naam ook symboliseert dat de nieuwe gemeente ‘tussen’ de inwoners staat en er niet boven. En (niet onbelangrijk): hij klinkt voor de gemeente noflik!