Transportindicatie netbeheerder nodig voor aanvraag SDE+

03-07-2019 JOURE – In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor aanvragers van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie SDE+ najaar 2019. Zij moeten een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Een netbeheerder verstrekt alleen een transportindicatie, als op het moment van aanvraag, voldoende ruimte beschikbaar is.

Zonder de transportindicatie is het niet mogelijk om een SDE+ subsidie aan te vragen. De verwachting is dat hierdoor meer kansrijke projecten een aanvraag indienen. Bovendien wordt voorkomen dat hiermee dat onnodig subsidiegeld voor projecten bestemd blijft die uiteindelijk niet te realiseren zijn.

Een transportindicatie betekent geen nog garantie om als energieproducent aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet en energie te leveren. Een ondernemer blijft zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het contract dat aansluiting en transport op het elektriciteitsnet mogelijk maakt.

Een transportindicatie aanvragen kan bij netbeheerders. Via het EAN code boek is na te gaan wie de netbeheerder in elke regio is.