Transactiewaarde voor bouwland ging in eerste kwartaal 2023 met 9% omhoog

26-04-2023 JOURE – De gemiddelde agrarische grondprijs bij transacties in Nederland in het eerste kwartaal van 2023 bedroeg 79.400 euro per hectare. Dat is 3% hoger dan in het vierde kwartaal van 2022 en 8,2% hoger dan het gemiddelde over heel 2022. In het eerste kwartaal van 2023 is in heel Nederland 6.300 hectare landbouwgrond verhandeld.

De gemiddelde prijs die werd betaald voor bouwland was 92.200 euro per hectare. Dat is 3,7% meer dan in de laatste drie maanden van vorig jaar en 9,1% boven de gemiddelde prijs over heel 2022. Voor een hectare grasland lag de prijs gemiddeld op 68.800 euro. Dat is 0,6% minder dan in het vierde kwartaal van 2022, maar wel 3,9% meer dan er gemiddeld in 2022 voor grasland werd betaald. De gemiddelde prijs van snijmaisland lag op 77.500 euro per hectare en steeg met 3,9%.

In het eerste kwartaal van 2023 is 6.300 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is bijna 1.600 hectare minder dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Gemeten over de laatste vier kwartalen is in totaal 29.300 hectare grond in andere handen overgegaan. Dat is 6% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedroeg 1,63%, tegen 1,74% in dezelfde periode het jaar daarvoor.