Toneelvereniging Westermar: ‘It lit de pastoar kald’


01-02-2018 JOURE – In partycentrum ´t Haske heeft toneelvereniging ´Westermar´ aankomende vrijdag haar jaarlijkse uitvoering. De toneelvereniging bestaat al bijna 40 jaar. In het eind van de jaren ´70 heeft Jetske van Aalzum (1e winnaar van de Gouden Nocturne – prijs voor amateurtoneel) het initiatief genomen, waarbij de toneelploeg onder leiding van regisseur Pyt van der Zee ‘Schat, ik ben er hoor’ ten tonele bracht. Bij Rob Terwisga werden destijds de eerste stukken in het Nederlands opgevoerd. Inmiddels kent de groep 12 acteurs en 16 vrijwilligers die achter de schermen mee helpen.
Het stuk wat morgenavond in première gaat is van de hand van Edward Bastiaansen en is getiteld ‘It lit de pastoar kâld’. In deze klucht draait het om een parochie die in financiële moeilijkheden verkeert en hulp vraagt aan de bisschop en aan de Afrikaanse zustergemeente. Om te kijken of de parochie nog wel levensvatbaar is wordt de secretaresse van de bisschop gestuurd om polshoogte te nemen. Wat er dan gebeurt kunt u beter zelf komen bekijken!

Acteurs
De meeste acteurs wonen ook daadwerkelijk in de Jouster wijk Westermar. Ook de meeste decorbouwers komen uit dezelfde wijk. “Waar wij wel behoefte aan hebben zijn acteurs die onder de 30 jaar zijn” aldus Lida Muurling. “Ook zou de groep acteurs best aangevuld kunnen worden met nieuw bloed. Niet alleen is dat leuk als aanvulling maar ook geeft het ruimte om grotere toneelstukken in de toekomst te kunnen brengen. Wie zich geroepen voelt om deel te nemen of meer informatie wil ontvangen kan terecht op de website http://www.westermeeronline.nl”

Sponsors
Lida wil zich ook nog even tot de sponsoren wenden. “Zonder hen kun je als vereniging tegenwoordig niet meer bestaan. Naast de financiële bijdrage stellen ze ook leuke prijzen beschikbaar” Wat nog maar kort bestaat en toch heel goed wordt ontvangen is de zogenaamde ‘Meet and greet’ prijs. Daarbij kun je nader kennis maken met de acteurs en wordt er na de tijd nog een borreltje gedronken in de kroeg.

Conclusie
Wilt u geëntertaind worden en een heerlijk avondje uit naar een echte ouderwetse klucht, dan is de uitvoering van het Westermar toaniel een niet over te slaan uitje.  Wij wensen u dan ook alvast heel veel plezier bij ‘It lit de pastoar kald’.