Toename van Soa’s in Friesland


11-04-2017 JOURE – Bij de GGD lieten er zich meer mensen test op een soa dan in voorheen gaande jaren. De 5 procent toename van het aantal test resulteert teven in een 25 procent toename van daadwerkelijke soa's. Volgens de GGD is het verontrustend nieuws dat er ook een toename is van gevallen onder mannen die seks met mannen hebben.

Wat positief bevonden wordt is dat mannen steeds beter de weg naar de kliniek weten te vinden. In totaal werden er ruim 1800 onderzoeken uitgevoerd waarbij Chlamydia het meest voorkomend als resultaat is, met name onder de 25 jaar. (Ongeveer 68 procent). De GGD roept om vooral veilige omgang met elkaar te hebben.