Toename aantal broedende velduilen

26-04-2019 JOURE – Door het in groot aantal aanwezige muizen is de populatie velduilen ook toegenomen. De uilen soort komt over het algemeen echter niet in Friesland voor. Men spreekt dus over een bijzondere ontwikkeling. Tot nu toe zijn er ruim 10 broedende velduilen geteld.

In 2014 was er eerder sprake van een toename van uilen. Ook toen was de aanleiding de ruime aanwezigheid van knaagdieren. In totaal werden er toen bijna vijftig broedende velduilen geteld.