Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen staan ter discussie

28-12-2018 JOURE – In 2019 moeten akkerbouwers rekening houden met het feit dat de Europese of Nederlandse toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen zal worden ingetrokken. Zo staat de geheel of gedeeltelijke toelating van de werkzame stoffen chloorprofam, maleïne hydrazide, fenmedifam, desmedifam en pendimethalin de komende maanden ter discussie.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de toelating van de werkzame stof chloorprofam in te trekken. Dit middel wordt veelal ingezet als kiemremmer in aardappelen en bij onkruidbestrijding in uien. Op dit moment is er geen gekwalificeerde meerderheid voor een verbod op chloorprofam, maar ook niet voor het behoud van de toelating, wat betekent dat de Europese Commissie mogelijk zelf een besluit kan nemen.

Maleïne hydrazide
Nieuwe regels bepalen dat aardappelen, die behandeld zijn met maleïne hydrazide als kiemremmer, niet langer als veevoer mogen worden afgezet. Deze regels zijn al op 1 november 2018 ingegaan, maar worden door Nederland nog niet gehanteerd. Echter, voor 2019 is deze kans wel aanwezig. Op dit moment hanteert alleen het Verenigd Koninkrijk een verbod.

Fenmedifam en desmedifam
Fenmedifam en desmedifam zijn de belangrijkste werkzame stoffen in het onkruidbestrijdingsmiddel Betanal dat bijvoorbeeld in de bietenteelt wordt toegepast. Deze toelating dreigt te vervallen, omdat de stoffen mogelijk een hormoonverstorende werking hebben. De Europese Commissie zet in op een verbod.

Pendimethalin
Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen staan ter discussiePendimethalin wordt als werkzame stof in herbiciden als Stomp, Wing P en Malibu gebruikt. De stof wordt veelvuldig in het oppervlaktewater gevonden door waterschappen, waardoor de toelating ter discussie wordt gesteld. In Flevoland staat het middel op plek 2 van meest gevonden normoverschrijdende stoffen, na deltamthrin.