Toanhûs financieel gezond


09-08-2017 JOURE – Ondanks het niet honoreren van een extra subsidie aanvraag in 2016, sluit It Toanhûs het jaar af met een positief saldo. De gelden die zijn bespaart zullen aan de algemene reserves worden toegevoegd.

It Toanhûs heeft ruim 3900 kinderen een cursus gegeven in het jaar 2016. In voorgaande jaren was beduidend (700) minder. It Toanhûs is in 2016 samen gegaan met Kunst en Cultuur Gaasterlân-Sleat. In 2016 ontving It Toanhus als gefuseerde instelling €553.500 subsidie van de gemeente.