Tijdelijke woningen DFM van de baan


Doordat De Fryske Marren minder vluchtelingen hoeft te voorzien van een woning komen de plannen van de tijdelijke woningen te vervallen. De huisvesting zou met huidige regeling opgevangen kunnen worden.

In totaal zijn er dit jaar nog 81 vluchtelingen die onderdak zullen moeten krijgen binnen de Fryske marren. De gemeente had in 1e instantie rekening gehouden met 60 extra personen. Balk zal niet extra belast worden met de opvang vanwege het al bestaande asielzoekerscentrum. Het wegwerken van de achterstand zou dan ook op schema liggen.