Tijdelijke versoepeling regels Culturele Hoofdstad 2018


05-04-2017 JOURE – Vanaf 4 april 2017 tot eind 2018 geldt een tijdelijke regeling waarbij soepeler wordt omgegaan met het toelaten van (kunst)objecten langs provinciale wegen en vaarwegen. Ook is er meer ruimte voor activiteiten rond evenementen. Dit geldt uitsluitend voor aanvragen die een relatie hebben met Leeuwarden culturele hoofdstad van 2018.