Tijdelijk geen oud papierroutes door verenigingen en scholen

28-03-2020 JOURE – In aansluiting op de aangescherpte maatregelen vanuit de Rijksoverheid, is besloten om het inzamelen van oud papier door scholen en verenigingen voorlopig stop te zetten. Omdat het inladen van oud papier langs de route door groepjes vrijwilligers gebeurt, is het lastig om 1,5 meter afstand te blijven bewaren. We vinden het daarom niet meer verantwoord om deze routes te rijden. Er waren ook vragen over bij de verenigingen en in overleg met hen is besloten om de routes in elk geval tot en met 6 april stop te zetten.

Oud papier thuis bewaren
De gemeente wil u vragen om het oud papier zolang te bewaren, zodat de scholen en verenigingen dit later alsnog kunnen ophalen en deze inkomsten behouden. Lukt dit niet in verband met ruimtegebrek, dan kunt u terecht op de milieuterreinen of bij een verzamelcontainer voor papier in de wijken en dorpen.

Grote papiercontainers op parkeerterreinen blijven in gebruik
Scholen en verenigingen die gebruik maken van een grote papiercontainer op bijvoorbeeld een parkeerterrein, kunnen hiermee doorgaan zolang hier geen vrijwilligers bij betrokken zijn. Inwoners kunnen hier het oud papier zelf naar toe brengen.

Zodra de richtlijn wijzigt, informeren u over het vervolg.