Telers met voorraad fritesaardappelen ontvangen maximaal 60 euro per ton compensatie

10-05-2020 JOURE – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft het online loket geopend voor de compensatieregeling voor telers van fritesaardappelen. Telers kunnen een aanvraag indienen voor fritesaardappelen die in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus niet worden verwerkt. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 60 euro per ton tot een maximumbedrag van 150.000 euro per bedrijf. De tekst van de regeling is nog niet gepubliceerd en wacht op akkoord van de Europese Commissie.

Telers ontvangen een vaste vergoeding van maximaal 60 euro per ton. Het beschikbare budget van 50 miljoen euro is leidend, wat betekent dat de vergoeding per kilo kan worden verlaagd als er meer aardappelen voor de regeling worden aangemeld. De tegemoetkoming geldt voor aardappelen van de oogst 2019 die in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020 niet zijn verwerkt tot frites of koelversproducten. De maximale tegemoetkoming voor een bedrijf bedraagt 150.000 euro.

Allleen telers van consumptieaardappelen kunnen een aanvraag indienen op basis van hun areaal in 2019 en met een VVA-, VVAK- of GlobalGAP-certificaat. Zij moeten alle weegbonnen, CMR-vrachtbrieven en facturen van afgevoerde partijen indienen om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. De aanvraag moet uiterlijk op 4 juni bij RVO.nl zijn ingediend. Het loket is hier inmiddels voor geopend. Pas als de regeling ook in de Staatscourant bekend is gemaakt, zal RVO.nl de aanvragen gaan afhandelen.