Tekort aan insecten voor grutto kuikens

28-02-2020 JOURE – Afgelopen woensdag was er een grote bijeenkomst van de provinciale weidevogel kennis dag in Joure. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen blijkt dat grutto kuikens een tekort aan eten hebben. Het probleem zit in het tekort aan insecten.

Het probleem doet zich niet alleen in Friesland voor maar speelt overal in Nederland. Door het tekort aan voedsel duurt het ook langer voordat de grutto geslachtsrijp is. Als men kijkt naar mogelijkheden van het op een natuurlijke wijze ondersteunen van de vogels, is de rek er inmiddels wel uit.

Als men het tekort aan voedsel aan wil pakken dan zullen er aanvullende maatregelen plaats moeten vinden. Een van de simpelste maatregelen os om de plas dras gebieden langer nat te houden. Naast die maatregel wordt er gekeken naar de verdere mogelijkheden om een betere omstandigheden te creëren voor de vogels.