Tegemoetkoming ondernemers met lokale maatregelen

25-03-2020 JOURE – Het coronavirus heeft grote economische gevolgen, ook voor lokale ondernemers. Het kabinet neemt uitzonderlijke maatregelen om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen én de gevolgen voor ondernemers op te vangen. Aanvullend heeft onze gemeente een aantal regelingen vastgesteld om ondernemers zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. Hiermee willen we ondernemers wat meer ruimte geven en de noodzakelijke liquiditeit versterken.

Uitstel van belasting betalen
De betalingstermijn voor gemeentelijke belastingen is aangepast. Zo is het mogelijk om na 1 juli 2020 te betalen. Iedereen ontvangt hierover binnenkort een brief. Dit geldt zowel voor ondernemers als huishoudens.

Toeristenbelasting
Het opleggen van de definitieve aanslag toeristenbelasting over 2019 wordt uitgesteld tot 1 juli 2020. Daarmee schuift ook de inning van deze aanslag op.

Voorlopig geen precariobelasting voor terrassen
Zo lang de horeca gesloten is als gevolg van de overheidsmaatregelen, leggen we geen precariobelasting op voor de terrasruimte. Dit geldt ook voor de marktgelden, stel dat een markt om die reden niet door kan gaan.

Geen leges voor evenementen
Tot 1 juni kunnen evenementen niet doorgaan. In veel gevallen is de vergunningsprocedure al doorlopen en zijn er ook kosten betaald zoals leges, terwijl de activiteit nu niet doorgaat. Ook zijn er nog aanvragen in behandeling. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de betaling van leges bij de opstartprocedure van een toekomstig evenement. Ook hierin komen we de organisatoren van evenementen tegemoet: als een activiteit niet door kan gaan of wordt verplaatst als gevolg van het coronavirus, betaalt men deze leges niet.

Bevoorrading supermarkten
Supermarkten hebben afgelopen week ruimere bevoorradingstijden gekregen, dit na overleg met een aantal supermarkten in onze gemeente. Op deze manier zorgen we ervoor dat de bevoorrading in deze periode op peil kan blijven. De laad- en lostijden liggen tussen 05.00 en 24.00 uur.

Afhalen en bezorgen maaltijden
De horeca in De Fryske Marren heeft op grond van de provinciale verordening de mogelijkheid gekregen voor het afhalen en bezorgen van maaltijden. Het nuttigen van eet- en drinkwaren ter plekke mag niet meer, maar bezorgen en laten afhalen kan nog wel.

Contact
Vanuit de bedrijvencontactfunctionarissen en de beide wethouders, houden we contact met de bedrijven, winkeliers- en ondernemersverenigingen. We denken mee over maatregelen en kijken naar mogelijke oplossingen voor deze lastige periode.

Zie ook: