Supermarkten dreigen schade door protesten op boeren te verhalen

12-12-2019 JOURE – Als de boeren tijdens het boerenprotest op 18 december de bevoorrading van supermarkten blokkeren, spant het CBL, de branchevereniging voor Nederlandse supermarkten, een rechtszaak tegen ze aan. Dat staat in een brief van het advocatenkantoor van CBL aan het Farmers Defence Force. De branchevereniging stelt bestuursleden van het Farmers Defence Force op voorhand aansprakelijk.

Het CBL kan begrip opbrengen voor het feit dat Nederlandse boeren als gevolg van de stikstof- en PFAS problematiek, in een moeilijke positie terecht zijn gekomen en met de overheid een complexe discussie voeren over de mate waarin zij aan de oplossing van deze problematiek kunnen bijdragen. Supermarkten hebben geen begrip voor het feit dat het Farmers Defence Force probeert haar standpunten in deze discussie met de overheid kracht bij te zetten door acties te voeren die gericht zijn op het verstoren van de voedseldistributieketen in Nederland.

Het blokkeren van slechts één distributiecentrum gedurende één dag, leidt al tot schade voor supermarkten en foodservicebedrijven die in de miljoenen euro’s loopt. Het CBL zal niet toestaan dat de legitieme belangen van supermarkten en hun klanten op deze manier worden geschaad, en zij door het Farmers Defence Force tot speelbal worden gemaakt om de belangen van boeren veilig te stellen.

Het CBL verzoekt het Farmers Defence Force uiterlijk op donderdag 12 december om 10 uur ’s ochtends schriftelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te bevestigen dat de organisatie geen distributiecentra of winkels zal blokkeren en geen andere acties zal ondernemen waardoor de belangen van de leden van het CBL worden geschaad. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven start het CBL een kort geding om de acties te voorkomen. Daarnaast dreigt het CBL statutair bestuurders van het Farmers Defence Force persoonlijk aansprakelijk te stellen voor door CBL-leden gelden schade als de acties toch doorgaan.