Subsidieregeling Kavelruil opnieuw open


19-01-2017 JOURE – Betere grond voor onze agrariërs, verkeersveiligheid in het buitengebied en optimale inrichting van weidevogelkerngebieden: drie belangrijke drijfveren van de provincie Fryslân om kavelruil te stimuleren. Dit doet de provincie vanuit het project Kavelruil foar Fryslân. Op 1 februari wordt de subsidieregeling voor kavelruil weer opengesteld. In 2016 werd totaal 1100 hectare geruild. Vanwege het grote animo stelt provincie Fryslân de regeling opnieuw open.

Veel animo voor kavelruil
Er is veel interesse in kavelruil. Dit bleek ook tijdens de Landbouwbeurs 2016, waar Kavelruil foar Fryslân met een stand aanwezig was. Met de openstelling van de regeling per 1 februari 2017 loopt de provincie vooruit op de POP3-regeling van de EU, waar de provincie extra subsidie voor Kavelruil aangevraagd heeft. De provincie verwacht dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die het Europese geld verstrekt, hier in het voorjaar een besluit over neemt. De grote interesse en vraag naar kavelruil heeft de provincie doen beslissen om alvast met provinciaal geld de regeling voor 2017 per 1 februari weer te openen.

Hoe werkt Kavelruil foar Fryslân?
Het principe van kavelruil is simpel en tegelijkertijd doeltreffend: een groep landbouwers of grondeigenaren gaan met elkaar om tafel zitten om gezamenlijk te bekijken of door ruiling (en eventueel door herinrichting van gronden) de verkavelingssituatie verbeterd kan worden. Oftewel: of ze grond dichter in de buurt van hun bedrijf kunnen krijgen. Samen maken zij een plan voor vrijwillige herverkaveling. Provincie Fryslân kan daarbij procesondersteuning bieden. Voor proceskosten en de herinrichting is subsidie beschikbaar.

Plattelandsontwikkeling Programma
POP3 is het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020, dit programma is bedoeld voor de innovatie en verduurzaming van de agrarische sector in Noord-Nederland. In deze periode is totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het POP3 voor de drie Noordelijke provincies uit.