Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân. Dit kan nog tot en met 6 september 2019. Er is 400.000 euro beschikbaar. Meer informatie staat op www.fryslan.frl/75jaarvrijheid.

Het gaat onder meer om herdenkingen, lesprogramma’s en het maken van films. Van belang is dat ze betrekking hebben op de Friese situatie en uniek zijn. De regeling kent maximaal 40 procent toe van de kosten van een project en nooit meer dan 100.000 euro aan een initiatief.