Subsidie voor verbeteren Friese winkelgebieden

30-10-2019 JOURE – Vanaf 8 november kunnen Friese winkeliersverenigingen, ondernemers en gemeenten subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun winkelgebied.

Provincie Fryslân stelt daarvoor 950.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling Friese Retailaanpak wordt ingevoerd om winkelgebieden aantrekkelijker te maken.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Ook onze Friese winkelgebieden hebben te maken met leegstand en steeds minder winkelend publiek. Daarom hebben we onderzoek laten doen naar de sterktes en zwaktes van onze Friese winkelgebieden. Wat zijn de kansen en bedreigingen? In nauwe samenwerking met de gemeenten bieden we nu een subsidieregeling aan, zodat winkeliers samen aan de slag kunnen met verbeteringen.”

De subsidieregeling is onderdeel van de Friese Retailaanpak. Met deze aanpak slaan de Friese gemeenten, VNO-NCW/MKB Noord en de provincie de handen in één om de Friese winkelgebieden te verbeteren. Adviesbureau Broekhuis Rijs heeft 71 Friese winkelgebieden onderzocht, deze zijn geselecteerd samen met de gemeenten. Uit het onderzoek zijn verbeterpunten gekomen voor de onderzochte winkelgebieden. De subsidie kan worden aangevraagd om met deze verbeterpunten aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van onderlinge samenwerking, voor de inrichting van de openbare ruimte of ter promotie van het winkelgebied.

Voorwaarden
Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 november 2019 tot en met 18 december 2020. De regeling is bedoeld voor de 71 winkelgebieden die zijn meegenomen in de sterkte-zwakte analyse. Per winkelgebied subsidieert de provincie Fryslân tot de helft van de totaalkosten met een maximum van €24.999,-.

Per winkelgebied mag één aanvraag voor één of meerdere verbeteracties worden gedaan. Op die manier verwacht de provincie een gelijke spreiding van het subsidiegeld.