Subsidie voor huisartsen in Fryslân

27-07-2019 JOURE – Huisartsen kunnen subsidie aanvragen voor de verbouw van bestaande of de bouw van nieuwe praktijken in Fryslân. Hiervoor is € 325.000,– beschikbaar. De provincie wil hiermee bijdragen aan het voortbestaan van de huisartsenzorg in Fryslân. U vindt de regeling op www.fryslan.frl onder subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân.

Huisartsen kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan. Ook is de subsidie inzetbaar voor de (ver)bouwkosten van bestaande of nieuwe huisartsenpraktijken. De aanvragende huisarts moet wel gevestigd zijn in de provincie Fryslân of zich binnen twee jaar in de provincie willen vestigen. De exacte voorwaarden vindt u onder subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân.

De subsidieregeling gaat open vanaf 30 september 2019 tot en met 3 december. Een aanvraag vraagt veel voorwerk van een huisarts, vandaar dat we de regeling nu bekendmaken. Het inhuren van een externe adviseur is mogelijk tot het subsidieplafond is bereikt of tot uiterlijk 1 juni 2021. De subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân is te vinden op www.fryslan.frl onder subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân.

11huisartsen
De huisartsenzorg in Fryslân staat onder druk. Het aantal huisartsen daalt en het blijkt lastig nieuwe huisartsen te vinden. In onder andere Leeuwarden leidt dat al tot zorgelijke situaties. De provincie Fryslân en de Friese Huisartsen Vereniging startten daarom vorig jaar de campagne 11huisartsen. Daarmee willen ze jonge huisartsen warm maken voor een praktijk in één van de Friese dorpen of steden. Ze wijzen op de mogelijkheden en voordelen van een huisartsencarrière in Fryslân. De campagne leverde tot nu toe 15 potentiële kandidaten op.