Subsidie voor houders van melkvee van zeldzame runderrassen

02-08-2020 JOURE – Van 1 tot 30 september is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het houden van melkvee van zeldzame rundveerassen. De regeling die dan opengaat is van toepassing op het jaar 2019. Begin 2021 zal voor 2020 subsidie kunnen worden aangevraagd en wanneer de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nog een jaar wordt uitgesteld is het mogelijk dat deze subsidie ook met een jaar verlengd wordt.

Op 13 juli werd de regeling over de subsidie voor het houden van melkvee van zeldzame rundveerassen in de Staatscourant gepubliceerd. Tot de zeldzame runderrassen worden raszuivere runderen gerekend van de rassen Brandrood rund, Fries-Hollands vee, Groninger blaarkop, Lakenvelder en Roodbont Fries vee.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt 500.000 euro ter beschikking met een maximum vergoeding van 150 euro per melkgevende koe. Dit gebeurd op basis van het gemiddelde aantal melkkoeien aanwezig door het jaar heen, gemeten op vier peildata. De maximale subsidie waar een melkveehouders aanspraak op kan maken bedraagt 20.000 euro.