Subsidie voor Friese festivals


15-01-2017 JOURE – Negen Friese festivals ontvangen een subsidie van de provincie Fryslân voor 2017 en 2018. Op basis van het advies van de onafhankelijke commissie besloot de provincie de festivals subsidie te verlenen.

In de categorie Podiumkunsten Leeuwarden krijgen vijf festivals subsidie voor 2017 en 2018. Explore the North ontvangt €90.000. Het Freeze Festival krijgt €50.000. Er gaat €100.000 naar Welcome to the Village. Het Fries StraatFestival ontvangt €100.000 en CityProms €30.000. In de categorie Podiumkunsten Fryslân ontvangen twee festivals subsidie voor de komende twee jaren. Het festival Simmerdeis en het Oranjewoud Festival ontvangen beide €100.000.

Ook in de categorie Beeldende kunst-, media-, en letterenfestival Fryslân zijn er twee festivals die een subsidie tegemoet kunnen zien. Het Media Art Festival LUNA krijgt €50.000 en de Kunstroute Open Stal €40.000.        

Er zijn 38 aanvragen ingediend. Daarvan kwamen 14 aanvragen niet in aanmerking voor de subsidieregeling. De overige 24 aanvragen toetste de adviescommissie aan de criteria van de regeling. In 2018 stelt de provincie de regeling opnieuw open voor 2019 en 2020.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Er zijn veel aanvragen ingediend. Het is mooi om te constateren dat er zoveel enthousiaste festivalorganisaties actief zijn in Fryslân. Het betekent echter ook dat we een aantal festivals moeten teleurstellen. De commissie beoordeelde de festivals op kwaliteit en maatschappelijke waarde. Op basis daarvan hebben we besloten deze festivals van een bijdrage te voorzien.”