Subsidie voor experimenten met natuur inclusieve landbouw in veenweidegebied

16-02-2022 JOURE – Boeren, die willen experimenteren met natuur inclusieve landbouw in het Friese veenweidegebied, kunnen hiervoor vanaf 1 maart subsidie aanvragen. Natuur inclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een grasmat die bestand is tegen natte omstandigheden, behoud of het stimuleren van de biodiversiteit van de bodem. Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidie, die vorig jaar werd opengesteld, wordt deze verlengd tot en met 1 september 2024. Er is maximaal €25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. In totaal is €100.000,- beschikbaar. Aanvragen kan via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Ik ben blij dat we met op deze manier de boeren kunnen blijven inspireren om te gaan experimenteren. Met deze subsidies kunnen boeren in dit gebied bijvoorbeeld een manier vinden om weidevogels beter te beschermen. Zij hebben verstand van hun vak en weten het beste hoe we de noodzakelijke veranderingen in de landbouw tegemoet kunnen treden. Dat draagt direct bij aan onze duurzame leefomgeving en de Friese brede welvaart.”

Vernieuwende ideeën
Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland of het inpassen van natuur inclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidie Natuur inclusieve experimenten kan deze experimenten verder brengen. Dit kan boeren inspireren om met nieuwe ideeën voor natuur inclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van tenminste twee deelnemers, waarvan minimaal één agrarisch ondernemer in het veenweidegebied is.

Regio Deal Natuur inclusieve landbouw
De subsidie Natuur inclusieve experimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuur inclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuur inclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen. Het aanvraagformulier voor de subsidie vindt u op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl