Subsidie stop per 1 januari 2020 op warmtepomp

28-11-2019 JOURE – Per 1 januari 2020 ias het niet meer mogelijk om voor een warmtepomp in een nieuwbouwhuis subsidie aan te vragen. Huiseigenaren die nu bezig zijn om een dergelijke investering te doen worden overvallen volgens Vereniging Eigen Huis.

Op basis van de evaluatie en andere relevante ontwikkelingen zal de ISDE per 1 januari 2020 op 2 punten veranderen. Ten eerste vervalt de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels. Daarnaast vervalt de subsidie voor warmteapparaten in nieuwbouwpanden. Daarbij gaat het zowel om nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken.

Dit laatste betekent dat de ISDE vanaf 1 januari 2020 niet langer open staat voor installaties in nieuwe bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.

Verlenging en verbreding
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ISDE-regeling tot 2030 wordt verlengd en verbreed. Die verbreding is gericht op subsidies voor isolatiemaatregelen door woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De verbreding wordt het komende jaar uitgewerkt en gaat per 1 januari 2021 in. Tot die tijd kunnen woningeigenaren en VvE’s voor deze maatregelen gebruikmaken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).