Subsidie Provincie Friesland voor Streekboerproject

21-03-2019 JOURE – De Streekboer ontvangt van de provincie Friesland een eenmalige subsidie van 50.000 euro voor het communicatieproject Korte Keten. Met dit project wil De Streekboer zoveel mogelijk Friezen motiveren om over te stappen op een meer lokaal voedingspatroon. Het doel is dat eind 2021 80% van de Friezen gemakkelijk toegang heeft tot lokaal eten.

De innovatie en implementatie van het online communicatiesysteem komt tot stand door De Streekboer en de hulp van een externe expert. Daarnaast zullen externen worden aangetrokken om te ondersteunen in de offline promotie van streekproducten. Onder de investeringen vallen het inrichten van het softwaresysteem, de extra inzet in online marketing en promotieacties en de aanschaf van de offline promotie.

Het project zal zorgen voor:
Een structuur waarbij lokaal voedsel systematischer onder de aandacht wordt gebracht bij de Friese consument. Dit systeem omvat een marketing- en communicatieplan, een sociale mediakalender en een geautomatiseerd mailsysteem om ervoor te zorgen dat campagnes tegen voedselverspilling een effectiever gevolg krijgen.
– Het realiseren van een nieuwe tool om via automatische mails klanten te informeren over anti-voedselverspillingsacties.
– Het gerichter informatie toesturen. Als de consument bijvoorbeeld alleen informatie wil krijgen over boeren en niet over de producten, dan kan dat met dit systeem. Als een klant bijvoorbeeld vegetarisch is, kan ervoor gezorgd worden dat de klant geen informatie krijgt over vleesproducten.