Subsidie beschikbaar voor praktijkleren

08-07-2020 JOURE – Het is sinds 1 juli mogelijk om subsidie aan te vragen voor praktijk leren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De financiële ondersteuning is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Tot 16 september 17:00 is subsidie voor het schooljaar 2019/2020 aan te vragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg tijdens het schooljaar. De werkgever kan recht hebben op maximaal 2.700 euro per praktijk- of werkplaats. De hoogte van de subsidie hangt af van de het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg tijdens het studiejaar.

De subsidieregeling praktijk leren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 een extra ondersteuningsmogelijkheid. Erkende leerbedrijven kunnen bovenop de gebruikelijke Subsidieregeling Praktijk leren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de subsidieregeling praktijk leren moet het erkende leerbedrijf dan melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl.