Stroom, water en Wifi dankzij Marrekrite


24-03-2017 JOURE – Op een aantal plaatsen in Friesland heeft de Marrekrite een aantal stroom- en watervoorzieningen aangelegd en een open wifi-verbindingen gerealiseerd. Zo moeten de steigers en aanlegplaatsen een aantrekkelijker karakter krijgen. 

Het gaat hier om een experiment waarbij het de bedoeling is om de watersport aantrekkelijker te maken, buiten de goedbezochte en bekende scheepvaartroutes om. De financiering van het project kon worden gerealiseerd omdat een aantal andere steigers en aanlegplaatsen zijn verdwenen.

Recreatieschap Marrekrite is een recreatieschap voor het Friese water en land. Ons doel is om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van water en landrecreatie. Hierbij houden wij rekening met de belangen van natuur en landschap.