Strooien met feitjes


28-01-2017 JOURE – Weten waar er gestrooid wordt in Fryslân? Vanaf vandaag kan iedereen de strooiwagens volgen op de provinciale website. Via fryslan.frl/gladheidsbestrijding is op de kaart te zien waar de strooiwagens langsrijden en tegelijkertijd strooien.

Er zijn 39 strooiauto’s met een GPS-zender. Hiermee worden ze gevolgd. De informatie op de kaart is 12 uur lang beschikbaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Het is prettig voor mensen om te weten of en waar er gestrooid wordt in Fryslân. Sneeuw en ijs op de weg kan erg verraderlijk zijn. Met deze kaart bieden we een extra service voor de mensen die de weg op gaan bij slechte weersomstandigheden.”

Strooifeitjes
In totaal strooit de provincie meer dan vijf miljoen vierkante meter aan wegen, wat neer komt op meer dan 650 voetbalvelden bij elkaar. Zodra er kans op gladheid is, worden er 19 opzetstrooiers, 22 aanhangstrooiers en bij sneeuwval ook 64 sneeuwploegen ingezet. Gemiddeld heeft de provincie 3000 ton strooizout in opslag. Dit kan elk moment weer worden aangevuld. Naast het strooien van de provinciale wegen werkt de provincie ook samen met andere wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en verschillende gemeenten.

Strooi steunpunten
De provincie heeft 7 steunpunten van waaruit gestrooid wordt, namelijk:

Bolsward
Dokkum
Donkerbroek
Hardegarijp
Scharnegoutum
Stiens
Wolvega