Straatweg Zuid in Lemmer wordt aangepakt

27-06-2019 JOURE – Vanaf de provinciale weg N359 is de Straatweg de belangrijkste toegangsweg naar het centrum van Lemmer. Het is dus belangrijk dat de weg veilig is en een fraai aanblik geeft voor bewoners en bezoekers. Daarom gaan we deze weg herinrichten. Het streven is de herinrichting in het eerste deel van 2020 uit te voeren.

Een veilige en fraaie entree naar Lemmer
Door het wegdek te versmallen en uit te voeren in klinkers, voldoet deze beter aan de richtlijnen voor een 30 kilometer zone. Daarnaast sluit dit beter aan bij het historische centrum dat recent is opgeknapt. Het laaneffect blijft bestaan door een menging van bestaande en nieuwe bomen. Er wordt verlichting geplaatst die aansluit bij de verlichting van het centrum.

De bomen worden voor een deel vervangen
Aangezien de groeiomstandigheden voor de bomen aan dit deel van de Straatweg erg slecht zijn, wordt een deel van de bomen vervangen. Bij de kruising met de provinciale weg, tot waar de woningen aan de Straatweg grenzen, komt een brede groene berm van circa 5 meter breed met nieuwe bomen. Doordat we Platanen (Platanus) planten van circa 8 meter hoog, blijft het ogen als een mooie laan.

Er blijft voldoende parkeergelegenheid
Op verzoek van direct aanwonenden van dit deel Straatweg blijft de verharding nabij de woningen grotendeels beschikbaar voor parkeren. Door te kiezen voor het behoud van bestrating en een deel van de huidige bomen, zal de wortelopdruk op die plekken ook in de toekomst voor extra onderhoud zorgen. Dat betekent dat niet voorkomen kan worden dat er plaatselijk wortelopdruk blijft.

Het voorlopig ontwerp ligt vier weken ter inzage
Van 27 juni tot 25 juli 2019 ligt het voorlopig ontwerp voor de herinrichting Lemmer Straatweg Zuid voor iedereen ter inzage. Het voorlopig ontwerp kunt u bekijken via defryskemarren.nl/straatwegzuid. De stukken liggen daarnaast ter inzage op het gemeentehuis in Joure en bij de servicepunten in Lemmer en Balk.

Zienswijze indienen
Via het reactieformulier kunt u vanaf 27 juni tot 25 juli 2019 een zienswijze (reactie) indienen op het voorlopig ontwerp. U kunt dit ook doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC in Joure. Daarbij vermelden dat het om een zienswijze voor Straatweg zuid gaat t.n.v. afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Na verwerking van de reacties wordt het definitief ontwerp door het college vastgesteld.